Dokumentace KAP


Datum pořízení Popis dokumentu Formát Velikost Stažení
17. 04. 2018 Titulní list PDF 302.1 kB
17. 04. 2018 Analýza potřeb v hlavním městě Praze (území) PDF 1.6 MB
17. 04. 2018 Analýza potřeb na školách v hlavním městě Praze PDF 6.3 MB
17. 04. 2018 Prioritizace potřeb KAP PDF 1012.4 kB
17. 04. 2018 Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP 1) PDF 1.7 MB
17. 04. 2018 Podpisová doložka odborného garanta NÚV PDF 126.7 kB
17. 04. 2018 Usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy - schválení řešení KAP I a dílčích příloh dokumentace KAP PDF 10.4 MB

Rámec pro podporu infrastruktury


Tento dokument s názvem Rámec pro podporu infrastruktury byl sestaven na základě agregovaných dat z dotazníkového šetření ve školách na SŠ a VOŠ.

Datum pořízení Popis dokumentu Formát Velikost Stažení
17. 04. 2018 Aktuální verze Rámce pro podporu infrastruktury od 28.3.2018 PDF 2.4 MB

Zápisy Pracovní skupiny Vzdělávání hlavního města Prahy (PSV HMP)


Datum pořízení Popis dokumentu Formát Velikost Stažení
15. 07. 2020 Zápis PSV HMP 7-2019 PDF 731.3 kB
15. 07. 2020 Zápis PSV HMP 8-2019 PDF 261 kB
15. 07. 2020 Zápis PSV HMP 9-2019 PDF 88 kB
12. 09. 2018 Zápis PSV HMP 6-2018 PDF 868.8 kB
17. 04. 2018 Zápis PSV HMP 1-2016 PDF 806.6 kB
17. 04. 2018 Zápis PSV HMP 2-2016 PDF 498.7 kB
17. 04. 2018 Zápis PSV HMP 3-2016 PDF 501.3 kB
17. 04. 2018 Zápis PSV HMP 4-2017 PDF 880.8 kB
17. 04. 2018 Zápis PSV HMP 5-2017 PDF 648.2 kB

Seminář - „Realizujeme správně Šablony I.?


Dne 3. dubna se ve Velkém zastupitelském sále MHMP na Mariánské nám. 2 v Praze konal seminář „Realizujeme správně Šablony I.?“. Výstupy ze semináře (prezentace a audio výstup) najdete níže. 

Datum pořízení Popis dokumentu Formát Velikost Stažení
18. 04. 2018 Zahájení semináře PDF 480.2 kB
18. 04. 2018 Chybovost žadatelů u Šablon I. PDF 435.8 kB
18. 04. 2018 Realizace Šablon I. krok za krokem PDF 206.9 kB
18. 04. 2018 Základní informace Šablony II. PDF 757.1 kB

Publicita


Datum pořízení Popis dokumentu Formát Velikost Stažení
26. 04. 2018 Vzor prezenční listiny DOCX 63 kB

Zprávy z realizace KAP


Datum pořízení Popis dokumentu Formát Velikost Stažení
15. 07. 2020 Závěrečná vnitřní evaluace KAP I v Praze PDF 313.6 kB
29. 07. 2019 spolupráce pedagogických pracovníků PDF 449.6 kB
26. 07. 2019 zpráva z exkurze Xella ytong PDF 238.4 kB
26. 07. 2019 zpráva z Exp.centra ČVUT PDF 235.7 kB
26. 07. 2019 zpráva - zatěžování konstrukcí PDF 235.7 kB
26. 07. 2019 zpráva z Vodohospodářské laboratoře ČVUT PDF 231.2 kB
26. 07. 2019 zpráva ze semináře kar.poradce PDF 231.1 kB
26. 07. 2019 zpráva z Spolupráce s SPŠS DUŠNÍ a ČVUT FS PDF 242.2 kB
26. 07. 2019 zpráva - SPOLUPRÁCE S VŠ V OBLASTI NÁBOROVÝCH STRATEGIÍ PDF 576.8 kB
26. 07. 2019 zpráva z SPŠS Beltémská navštívila Veletrh AUTOMATIKA PDF 576.8 kB
26. 07. 2019 zpráva z workshopu Studentská firma jinak a lépe PDF 89.3 kB
26. 07. 2019 zpráva z „Podpora tvorby výukových materiálů pro občanské vzdělávání formou nákupu učebnic“ PDF 582.8 kB
22. 07. 2019 Zpráva z realizace dílčího cíle A2.4 PDF 628.1 kB
22. 07. 2019 Zpráva o výměnném zájezdu OAHS PDF 640.1 kB
22. 07. 2019 Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“, na téma fiktivní firmy a reálné firmy Junior Achievement PDF 790.1 kB

Seminář - „Jak se chovat v cyberprostoru"


Dne 12. září 2018 se ve Vyšší odborné škole informačních studií a Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze 4 konal seminář „Jak se chovat v cyberprostoru“. Výstup ze semináře (prezentaci) najdete níže. 

Datum pořízení Popis dokumentu Formát Velikost Stažení
04. 10. 2018 Jak se chovat v cyberprostoru PDF 1.3 MB

Informace k tvorbě Školské inkluzivní koncepce v krajích (ŠIKK)


Ve středu 19.9.2018  proběhlo ve spolupráci Krajského akčního plánu vzdělávání v hl. m. Praze a Hospodářské komory hlavního města Prahy setkání realizátorů krajských Školských inkluzivních krajských koncepcí v prostorách HKP. Výstupy ze setkání (prezentace) najdete níže: 

Datum pořízení Popis dokumentu Formát Velikost Stažení
06. 12. 2018 Školské inkluzivní koncepce krajů & projekty NIDV PPTX 1.2 MB
06. 12. 2018 Školní inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK) PDF 830.3 kB