• KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE

Vítejte na webu KAP III Praha

 

Krajský akční plán vzdělávání v Praze III (KAP III Praha) je nástroj pro zlepšení řízení škol, zvyšování kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích k růstu kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.

KAP III je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které byly vytipovány metodickou podporou (NPI) a MŠMT. Některé se dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Tomuto zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci KAP. 

Projekt KAP III je realizován v období od dubna 2022 do listopadu 2023  v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Partnerem projektu je Pražský inovační institut (Pii).

Více informací

Partneři