Akademie pro seniory


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium realizovala akademie pro seniory v oblastech Angličtina a Němčina...

Pokračování


Kurzy pro veřejnost v oblasti diagnostiky a opravy emisních systémů


Střední škola automobilní a informatiky se zapojila do aktivit zajišťující vzdělávání v podobě rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů pro širokou...

Pokračování


Zelená pro vzdělávání seniorů


Oblast edukace seniorů je neobyčejně široká a netvoří žádný jednotný a vzájemně provázaný systém. Obecně může mít charakter neprofesního...

Pokračování


Vzdělávám budujeme mezigenerační vztahy


Budování mezigeneračních vztahů formou celoživotního učení je je důležitou složku osobního rozvoje. Hlavním přínosem je prohlubování vědomostí,...

Pokračování


Rozvíjíme důležité občanské kompetence


Klíčové kompetence jsou v evropském rámci pojímány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu a definovány jako...

Pokračování


Různá řešení pro on-line výuku pro komunikaci a výuku s žáky a studenty doma


V rámci KAP II bude podpořena následující on-line výuka: Nabídka finanční nebo materiální podpory k ON – LINE učení. Aktuální...

Pokračování


Realizace projektu iKAP Praha


  Projekt iKAP Praha - „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“ (KPR Praha) Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972 Program: ESIF – OP...

Pokračování


„Podpora tvorby výukových materiálů pro občanské vzdělávání formou nákupu učebnic“


Celoživotní vzdělávání představuje každé studium během života a je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových...

Pokračování


Workshop Studentská firma jinak a lépe


Pedagogové ze sedmi středních ekonomicky zaměřených škol z Prahy, Slaného a Hradce se dne 6. 6. 2019 se zúčastnili Workshopu v Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1. Cílem bylo...

Pokračování


SPŠS Beltémská navštívila Veletrh AUTOMATIKA


Skupina vyučujících ze školy SPŠS Betlémská se dne 20. 6. 2018 zúčastnila veletrhu Automatika 2018 v Mnichově.  Veletrh byl zaměřen na digitální transformaci, témata...

Pokračování


SPOLUPRÁCE S VŠ V OBLASTI NÁBOROVÝCH STRATEGIÍ


Tato aktivita byla SPŠS Betlémská zprostředkována v rámci podpory náborových strategií. Pro realizaci této aktivity byla vybrána partnerská VŠ ČVUT. Důvodem...

Pokračování


Spolupráce s SPŠS DUŠNÍ a ČVUT FS


V rámci spolupráce SPŠS DUŠNÍ a ČVUT FS se žáci podíleli na výstavbě vlastní betonové kánoe. Spolupráce začala již v prosinci 2018 a její...

Pokračování


Spolupráce pedagogických pracovníků s vysokoškolskými kantory v rámci výstavy středoškolských projektů – STRETECH 2018


Výstava středoškolských projektů – STRETECH 2018 se konala dne 6. 6. 2018 v areálu školy ČVUT FSI PRAHA, v rámci které se žáci školy se zúčastnili...

Pokračování


SEMINÁŘ PRO KARIÉROVÉ PORADCE „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity a spolupráce s vysokými školami jako potenciálními zaměstnavateli žáků“


Seminář „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity a spolupráce s vysokými školami jako potenciálními zaměstnavateli žáků“ se konal dne 16. 11. 2018 v Gymnázium Na Zatlance....

Pokračování


Vodohospodářské laboratoře ČVUT


Dne 8. 3. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 navštívili laboratoře Fakulty stavební ČVUT v Praze. V první části nahlédli do hydrotechnické laboratoře, kde byl...

Pokračování


Stavební fakulta – zatěžování konstrukcí


V rámci spolupráce s Fakultou stavební ČVUT se dne 27. 2. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 zúčastnili zátěžové zkoušky stavebních konstrukcí u...

Pokračování


EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM ČVUT


Žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 se zúčastnili dne 15. 2. 2019, v rámci spolupráce s Fakultou stavební, exkurze a přednášky v experimentálním centru....

Pokračování


Exkurze do výrobní haly firmy Xella Ytong


Dne 13. 3. 2019 se konala exkurze na Slovensku do výrobní haly firmy Xella Ytong. Exkurze se zúčastnili žáci se zaměřením na Pozemní stavby a BIM projektování. Exkurze probíhala ve...

Pokračování


Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“, na téma fiktivní firmy a reálné firmy Junior Achievement


Dne 3. 4. 2019 se v areálu školy Karlínská obchodní akademie VOŠE konal Workshop „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity na středních školách“ na téma...

Pokračování


Výměna studentů OA Heroldovy sady a Staatliche Wirtschaftsschule Abensberg


Ve školním roce 2018/19 byla obnovena tradice pravidelných výměnných pobytů studentů školy OA Heroldovy sady s partnerskou Staatliche Wirtschaftsschule Abensberg. První návštěva...

Pokračování


Finále celonárodní soutěže v rámci veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2018


Pod záštitou hlavního města Prahy a za její podpory bylo uspořádáno finále celonárodní soutěže žáků oboru instalatér pro podporu polytechnického a...

Pokračování


Enersol 2019


Enersol je program podpory odborného vzdělávání a talentovaných žáků středních škol. Krajská konference Enersol 2019 v hl. městě Praze se konala 27.2.2019...

Pokračování


Memorandum o spolupráci uzavřené mezi COPTH a Frey services, s.r.o.


V rámci navázání partnerství s odborníky z řad zaměstnavatelů, kteří se budou podílet na výuce v rámci dalšího profesního rozvoje, bylo podepsáno...

Pokračování


Sektorová dohoda uzavřená mezi COPTH a Asociací energetických manažerů


Na základě sektorové dohody Hlavního města Prahy bylo uzavřeno partnerství Centra odborné přípravy technickohospodářské se zaměstnavateli z Asociace energetických manažerů....

Pokračování


VOŠIS a SŠEMI rozšířila vybavení školy v rámci celoživotního vzdělávání


VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) v rámci aktivit souvisejících s celoživotním...

Pokračování


Spolupráce VOŠIS a SŠEMI s Vysokou školou kreativní komunikace a FEL ČVUT v oblasti náborových strategií


VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) navázala v červnu 2018  spolupráci v oblasti náborových...

Pokračování


SŠ-COPTH uzavřela Smlouvu o využívání prostorů pro autorizovanou vzdělávací činnost


Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské (SŠ-COPTH) uzavřela dne 20.10.2008 Smlouvu o využívání prostorů a jejich materiálně...

Pokračování


Příprava na CISCO certifikaci na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI)


V rámci odbornosti IT pracovníků VOŠIS a SŠEMI proběhla dne 3. 4. 2018 série školení, které vedli odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Školení byla...

Pokračování


Spolupráce VOŠIS a SŠEMI se společností Český servis


VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) navázala během června 2018 významnou spolupráci s firmou Český servis...

Pokračování


Učitelé VOŠ a SPŠ elektrotechnické Františka Křižíka se zúčastnili exkurze do vodního díla Liptovská Mara


Dne 27. září 2018 se 28 členů pedagogického sboru VOŠ a SPŠ elektrotechnické Františka Křižíka zúčastnilo exkurze do prostorů PVE Liptovská Mara. Vodní...

Pokračování


Žáci VOŠIS a SŠEMI se zúčastnili workshopu na téma kamerové systémy


V říjnu 2018 se žáci VOŠIS a SŠEMI zúčastnili workshopu s mezinárodní účastí na téma kamerové systémy, zaměřeném na odborné...

Pokračování


Workshop k soutěži VEX IQ Challenge


Dne 23. 3. 2018 se v areálu VOŠIS a SŠEMI konal Workshop k soutěži VEX IQ Challenge. Workshop byl určen učitelům - vedoucím soutěžních týmů. V rámci setkání byla...

Pokračování


Spolupráce VOŠIS a SŠEMI s Université du Luxembourg


VOŠIS a SŠEMI navázala významnou a plodnou spolupráci s Université du Luxembourg. Partnerskou fakultou je Fakulta věd, technologií a komunikací (FSTC). Fakulta věd, technologií a...

Pokračování


JOB DAY 2019


Dne 1. března 2019 se v aule Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně právní (VOŠSP), nacházející se v Jasmínové ulici v Praze...

Pokračování


Seminář na téma Speciální kamerové systémy a požární systémy


8. listopadu 2018 byl ve VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky realizován seminář na téma „Speciální kamerové systémy...

Pokračování


Spolupráce COPTH s Českou zemědělskou univerzitou


Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP), v souladu s naplňováním dílčího cíle A 2.3, zajistil podporu partnerství mezi Českou...

Pokračování


Spolupráce COPTH a SBH Südost Drážďany


V dnech 7. – 20. října 2018 byl realizován zahraniční studijní pobyt žáků Centra odborné přípravy technickohospodářského v moderní výukové pobočce...

Pokračování


Memorandum o spolupráci uzavřené mezi COPTH a Auto Babiš, s.r.o.


Memorandum o spolupráci, uzavřené mezi COPTH a Auto Babiš, s.r.o., představuje dokument, jehož vizí je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných odborníků a specialistů pro...

Pokračování


Spolupráce COPTH a Spojené školy Šala na Slovensku


V rámci sdílení zkušeností a zvyšování kvalifikace žáků i pedagogických pracovníků byla uzavřena partnerská dohoda mezi Centrem odborné přípravy...

Pokračování


Úspěšně realizované projekty a aktivity v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity zveřejňované na webových stránkách KAP


V rámci naplňování dílčího cíle A1.1 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP) s registračním číslem...

Pokračování


KAP seminář "Poznejte možnosti zahraničních mobilit"


Tento seminář byl realizován v rámci napňování dílčího cíle A7.2 aktivit projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze s...

Pokračování


KAP seminář "Seznamte se s novinkami zahraničních mobilit"


Dne 16. ledna se uskutečnil druhý letošní odborný seminář "Seznamte se s novinkami zahraničních mobilit." Seminář byl realizován v rámci naplňování...

Pokračování


Otevření nové moderní učebny vzdělávání dospělých v Akademii řemesel Praha


Dne 22. června 2018 od 12:00 hodin proběhlo v Akademii řemesel Praha – SŠT slavnostní otevření nové moderní učebny vzdělávání dospělých.  Tato akce byla...

Pokračování


Realizace zkoušek autorizovanými osobami na Akademii řemesel Praha


Akademie řemesel Praha – Střední škola technická připravuje rekvalifikační kurzy v oborech, které jsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací (NSK). Specializuje se na...

Pokračování


Odborná stáž pedagogů v AIJU - Španělsko - projekt ALTERDRIVE


Od 26. do 30. listopadu 2018 proběhla 5 denní odborná stáž pedagogů z partnerských škol projektu ALTERDRIVE v programu Erasmus+ (ARP, CKZ) ve výzkumném centru AIJU Instituto Tecnológico ve...

Pokračování


Odborná stáž žáků Akademie řemesel Praha ve výrobních závodech IKEA v Maďarském Sopronu a na Slovensku v Malackách


Ve dnech 15. – 19.10. 2018 se žáci Akademie řemesel Praha, oboru truhlář, zúčastnili odborné stáže ve dvou výrobních závodech IKEA: v Maďarském Sopronu a na Slovensku v...

Pokračování


Exkurze žáků Akademie řemesel Praha do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze


Dne 10.4.2018 se uskutečnila exkurze žáků Akademie řemesel Praha – Střední školy technické do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze v rámci...

Pokračování


Informace k tvorbě Školské inkluzivní koncepce v krajích


Česká republika trpí vysokou nerovností v přístupu ke vzdělání. V českém vzdělávacím systému jsou děti v útlém věku rozřazovány do různých...

Pokračování


VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY navázala partnerství s firmou Eldes, UAB z Litvy


VOŠIS a SŠEMI navázala partnerství s firmou Eldes, UAB se sídlem ve Vilniusu v Litvě v rámci naplňování dílčího cíle A1.2 Krajského akčního...

Pokračování


Na matematiku aktivně s Techambition


Dne 22. 11. 2018 se v rámci 23. ročníku přehlídky středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praze - Schola Pragensis, konal workshop pro učitele...

Pokračování


Plánovaná výzva č. 02_18_066 - Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR


Dovolujeme si Vás informovat, že byly zveřejněny informace o plánované výzvě na Šablony pro SŠ, VOŠ a domovy mládeže platná pro hl. m Prahu. Žádost o podporu bude...

Pokračování


Jarmark řemesel a služeb 2018


Dne 7. a 8. listopadu 2018 se v Centru odborné přípravy technickohospodářském (COPTH) v Praze 9 konala přehlídka středních škol, nazvaná Jarmark řemesel a služeb 2018....

Pokračování


Exkurze v reálném prostředí firem – Temelín 2018


Dne 27. 9. 2018 se ve spolupráci se střední školou – Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) konala exkurze zaměřená na návštěvu reálné...

Pokračování


Vzdělávací zájezd do Španělska - OA Heroldovy sady


Stáž proběhla ve dnech 21. až 28. 9. 2018 ve městě Sigüenza ve Španělsku (oblast Castilla la Mancha), kde probíhal vzdělávací pobyt studentů Obchodní akademie Heroldovy sady. Cílem...

Pokračování


Odborný týden pro žáky Gymnázia Arabská, zaměření Programování


V týdnu od 29. 1. 2018 do 1. 2. 2018 se v odborné učebně v areálu FIT ČVUT v Praze 6 konal Odborný týden pro žáky třídy 4. E, zaměření Programování. Tento...

Pokračování


Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1891 ze dne 15. 8. 2017


Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1891 ze dne 15. 8. 2017 vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok...

Pokračování


Seminář - "Jak se chovat v cyberprostoru"


Dne 12. září 2018 se ve Vyšší odborné škole informačních studií a Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze 4 konal...

Pokračování


Portál podpory podnikavosti na SŠ a VOŠ


Cílem projektu je vzbudit podnikavost a motivovat studenty středních škol k podnikání a zvýšit tak dynamiku podnikatelského prostředí v Hlavním městě Praze....

Pokračování


Mezinárodní slavnosti tradičních řemesel na Akademii řemesel


Ve dnech 25. a 26. 6. 2018 se na Akademii řemesel – Zelený pruh v rámci Mezinárodní slavnosti tradičních řemesel konala série jednoduchých workshopů pro žáky...

Pokračování


Odborná stáž žáků Akademie řemesel v Chorvatsku - program Erasmus


  Ve dnech 13. - 24. listopadu 2017 se žáci Akademie řemesel Praha oboru truhlář zúčastnili zahraniční mobility - odborné stáže v Chorvatsku v rámci programu Erasmus+....

Pokračování


Odborná stáž žáků Akademie řemesel ve Švýcarsku


  V rámci programu švýcarsko-české spolupráce, kterého se Akademie řemesel zúčastnila, byla navázána spolupráce s odbornou...

Pokračování


Zahájení činnosti Centra kariérového poradenství, Gymnázium Na Zatlance


Dne 9. 5. 2018 byla na Gymnáziu Na Zatlance oficiálně zahájena činnost Centra kariérového poradenství. Gymnázium Na Zatlance je nejen v posledních letech průkopníkem nových...

Pokračování


Spolupráce školy se zaměstnavateli na Dni firem


Dne 26. 4. 2018 se na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka konala akce, jejímž účelem bylo podnítit...

Pokračování


Webinář prevence předčasného ukončování školní docházky


Dne 5. Dubna se od 16 hodin konal webový seminář o prevenci předčasného ukončování školní docházky pořádaný nizozemským sdružením ESHA (The European School...

Pokračování


Seminář - Realizujeme správně Šablony I.?


Dne 3. dubna se ve Velkém zastupitelském sále MHMP na Mariánské nám. 2 v Praze konal seminář „Realizujeme správně Šablony I.?“. Seminář byl...

Pokračování


Workshop – Svátky jara oslavíme společně


Dne 20. 3. 2018 se na Gymnáziu Arabská konal workshop zaměřený na multikulturalismus a kulturní relativismus s názvem „Svátky jara“. Workshop byl realizován v rámci...

Pokračování


Workshop – Inkluze z pohledu pedagoga


Dne 15. 3. 2018 se na Gymnáziu Budějovická konal workshop o společném vzdělávání s názvem „Inkluze z pohledu pedagoga“. Workshop byl realizován v rámci...

Pokračování


Na Didacta 2018 jsme vyrazili inspirovat se novinkami pro naše PH


V únoru jsme s řediteli škol vyrazili do Hannoveru na největší evropskou výstavu vzdělávacích pomůcek, vybavení a učebnic pro všechny stupně...

Pokračování