test


14. 09. 2020

test

Pokračování


Akademie pro seniory


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium realizovala akademie pro seniory v oblastech Angličtina a Němčina...

Pokračování


Kurzy pro veřejnost v oblasti diagnostiky a opravy emisních systémů


Střední škola automobilní a informatiky se zapojila do aktivit zajišťující vzdělávání v podobě rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů pro širokou...

Pokračování


Zelená pro vzdělávání seniorů


Oblast edukace seniorů je neobyčejně široká a netvoří žádný jednotný a vzájemně provázaný systém. Obecně může mít charakter neprofesního...

Pokračování


Vzdělávám budujeme mezigenerační vztahy


Budování mezigeneračních vztahů formou celoživotního učení je je důležitou složku osobního rozvoje. Hlavním přínosem je prohlubování vědomostí,...

Pokračování


Rozvíjíme důležité občanské kompetence


Klíčové kompetence jsou v evropském rámci pojímány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu a definovány jako...

Pokračování


Různá řešení pro on-line výuku pro komunikaci a výuku s žáky a studenty doma


V rámci KAP II bude podpořena následující on-line výuka: Nabídka finanční nebo materiální podpory k ON – LINE učení. Aktuální...

Pokračování


Realizace projektu iKAP Praha


  Projekt iKAP Praha - „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“ (KPR Praha) Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972 Program: ESIF – OP...

Pokračování


„Podpora tvorby výukových materiálů pro občanské vzdělávání formou nákupu učebnic“


Celoživotní vzdělávání představuje každé studium během života a je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových...

Pokračování


Workshop Studentská firma jinak a lépe


Pedagogové ze sedmi středních ekonomicky zaměřených škol z Prahy, Slaného a Hradce se dne 6. 6. 2019 se zúčastnili Workshopu v Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1. Cílem bylo...

Pokračování