Na Didacta 2018 jsme vyrazili inspirovat se novinkami pro naše PH


V únoru jsme s řediteli škol vyrazili do Hannoveru na největší evropskou výstavu vzdělávacích pomůcek, vybavení a učebnic pro všechny stupně...

Pokračování


Workshop – Inkluze z pohledu pedagoga


Dne 15. 3. 2018 se na Gymnáziu Budějovická konal workshop o společném vzdělávání s názvem „Inkluze z pohledu pedagoga“. Workshop byl realizován v rámci...

Pokračování


Workshop – Svátky jara oslavíme společně


Dne 20. 3. 2018 se na Gymnáziu Arabská konal workshop zaměřený na multikulturalismus a kulturní relativismus s názvem „Svátky jara“. Workshop byl realizován v rámci...

Pokračování


Seminář - Realizujeme správně Šablony I.?


Dne 3. dubna se ve Velkém zastupitelském sále MHMP na Mariánské nám. 2 v Praze konal seminář „Realizujeme správně Šablony I.?“. Seminář byl...

Pokračování


Webinář prevence předčasného ukončování školní docházky


Dne 5. Dubna se od 16 hodin konal webový seminář o prevenci předčasného ukončování školní docházky pořádaný nizozemským sdružením ESHA (The European School...

Pokračování


Spolupráce školy se zaměstnavateli na Dni firem


Dne 26. 4. 2018 se na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka konala akce, jejímž účelem bylo podnítit...

Pokračování


Zahájení činnosti Centra kariérového poradenství, Gymnázium Na Zatlance


Dne 9. 5. 2018 byla na Gymnáziu Na Zatlance oficiálně zahájena činnost Centra kariérového poradenství. Gymnázium Na Zatlance je nejen v posledních letech průkopníkem nových...

Pokračování


Odborná stáž žáků Akademie řemesel ve Švýcarsku


  V rámci programu švýcarsko-české spolupráce, kterého se Akademie řemesel zúčastnila, byla navázána spolupráce s odbornou...

Pokračování


Odborná stáž žáků Akademie řemesel v Chorvatsku - program Erasmus


  Ve dnech 13. - 24. listopadu 2017 se žáci Akademie řemesel Praha oboru truhlář zúčastnili zahraniční mobility - odborné stáže v Chorvatsku v rámci programu Erasmus+....

Pokračování


Mezinárodní slavnosti tradičních řemesel na Akademii řemesel


Ve dnech 25. a 26. 6. 2018 se na Akademii řemesel – Zelený pruh v rámci Mezinárodní slavnosti tradičních řemesel konala série jednoduchých workshopů pro žáky...

Pokračování