• KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

Vítejte na webu KAP Praha

 

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP) je nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.

KAP je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Tomuto zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci KAP. 

Projekt KAP je realizován v období od ledna 2017 do června 2019  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více informací

Partneři