Workshop Studentská firma jinak a lépe


06. 06. 2019

Workshop Studentská firma jinak a lépe

Pedagogové ze sedmi středních ekonomicky zaměřených škol z Prahy, Slaného a Hradce se dne 6. 6. 2019 se zúčastnili Workshopu v Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1. Cílem bylo zmapovat všechny možnosti provozování studentských firem a výměna zkušeností mezi vyučujícími.

Workshop byl všeobecně vnímán pozitivně s významným přínosem pro jednotlivé vyučující, neboť si měli možnost vyměnit cenné informace z praxe. Všichni zúčastnění se shodli, že koncept studentských firem je důležitou součástí vzdělávání na středních školách a je nutné ho dlouhodobě podporovat a rozvíjet.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A1.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, Registrační číslo projektu: Z.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289

zpráva z workshopu zde