Workshop – Inkluze z pohledu pedagoga


Dne 15. 3. 2018 se na Gymnáziu Budějovická konal workshop o společném vzdělávání s názvem „Inkluze z pohledu pedagoga“. Workshop byl realizován v rámci naplňování dílčího cíle 6.3 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP), a to konkrétně ve vztahu k intervenci „Inkluze“.  Workshop byl zaměřen primárně na rodiče žáků, ale účastnila se ho i řada pedagogických pracovníků či odborníků na společné vzdělávání.

Workshop měl za úkol přiblížit jeho účastníkům práci pedagogických pracovníků, kteří se snaží v rámci běžné výuky uplatňovat vůči jednotlivým žákům individuální přístup a různá podpůrná opatření. O koncepci workshopu se postaral realizační tým KAP ve spolupráci se školní psycholožkou z Gymnázia Budějovická Mgr. Kateřinou Šmatlákovou. Na obsahové části, zahrnující kromě jiného také ukázku metodických postupů a interakci s účastníky, spolupracovaly rovněž ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 PhDr. Galina Jarolímková a speciální pedagožka PaedDr. Drahomíra Jucovičová.

Hlavní tematické komponenty workshopu tvořily:

·    Význam společného vzdělávání pro každodenní pedagogickou praxi, možnosti a kompetence pedagoga v dané oblasti

·    Postupy vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru

·    Možnosti náprav poruch učení

·    Možnosti studia na SŠ či následně VŠ

·    Rozdíly práce školního psychologa a psychologa v PPP

·    Možnosti reedukace a kompenzace projevů specifických poruch učení a další

Workshop byl ze strany účastníků hodnocen velmi pozitivně a všichni jej hodnotili jako přínosný

Foto-dokumentace: