Wellbeing ve školách


16. 02. 2023

Wellbeing ve školách

 

Ve čtvrtek 23.2.2023 proběhlo další z minisetkání, která pořádáme v rámci projektu Krajského akčního plánování, tentokrát na téma Wellbeing ve škole. Minisetkání se opět odehrálo Didaktikonu, společného vzdělávacího centra Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská.

O úvodní i závěrečné slovo se i tentokrát postarali vedoucí projektu KAP Petr Nečina a moderátor Jakub Šindler. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pronesl úvodní slovo i Václav Velčovský a za Odbor školství, mládeže a sportu magistrátu hlavního města Prahy potom i Lenka Němcová.

Za řečnický pultík jsme pozvali Lenku Felcmanovou (SOFA) pro vymezení wellbeingu, Adélu Lábusovou (Jules a Jim), aby nám přiblížila digitální wellbeing, Noru Jakobovou (Gymnázium Jana Palacha) a zástupce Přírodního gymnázia, kteří nás poučili o tom, jak to může na školách fungovat. Se všemi proběhla i panelová diskuze.

V druhé polovině jsme vyslechli přednášky Jana Havrdy (Schola empirica) o wellbeingu žáku a jeho měření, Dany Pražákové (ČŠI), podruhé Lenky Felcmanové (SOFA), a s příklady fungujícího wellbeingu ve škole jsme vyslechli Evu Kubovou (ZŠ Kořenského) a Šárku Šandovou s jejími studenty (Gymnázium Hořice). I tento blok byl zakončen panelovou diskuzí se všemi přednášejícími.

Naše minisetkání potvrdilo, že Wellbeing pro žáky i pro učitele má smysl ve školách prosazovat a nacházet cesty k jeho zavádění.