Vzdělávací zájezd do Španělska - OA Heroldovy sady


Stáž proběhla ve dnech 21. až 28. 9. 2018 ve městě Sigüenza ve Španělsku (oblast Castilla la Mancha), kde probíhal vzdělávací pobyt studentů Obchodní akademie Heroldovy sady. Cílem projektu bylo rozvíjet nejen jazykové a sociální dovednosti, ale také seznámit studenty s místí podnikatelskou praxí, umožnit jim návštěvu konkrétních firem a také institucí spjatých s podnikatelským prostředím ve Španělsku. Součástí stáže byla práce na přípravě vzdělávacího pobytu se společností Segontiae, Hispanic Studies. Bylo nutné připravit jak jazykově vzdělávací, tak odborný program s ekonomicko-podnikatelským zaměřením. Tedy vybrat vhodné firmy a instituce, které by se chtěly projektu účastnit, projednat s nimi témata, která bylo třeba pro studenty připravit. Přípravná jednání a poté osobní přítomnost ve španělských firmách velmi přispěla k mému profesnímu rozvoji. Měla jsem možnost seznámit se s podnikatelským prostředím, s každodenním fungováním firem (HM parquets, El Colmenar de Valderromero), bankovními službami (CAIXABANK S.A. ) a mnoho informací jsem získala také od Asociace malých a středních firem (CEOE-CEPYME Guadalajara), která nabízí podnikatelům podporu, která není v ČR obvyklá. Vzhledem k tomu, že se snažím výuku španělštiny přizpůsobit odbornému zaměření naší školy, získala jsem mnoho odborných informací přímo ve španělštině, což rozhodně využiji v hodinách. Velmi zajímavé bylo také jednání se zástupcem sítě hotelů, které se nacházejí v historických objektech, které patří státu, ale provozují je soukromé firmy (Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.) a systém franšízy, který nabízejí i v rámci jiných zamích. Z profesního hlediska byla pro mě zajímavá také návštěva internátní střední školy (Colegio Sagrada Familia), kde jsem se zajímala o organizaci výuky, výchovné a kariérní poradenství.

 

Mgr. Barbora Terreros

učitelka španělštiny, výchovná a kariérní poradkyně OA Heroldovy sady

 

odkazy na zprávu v tisku:

http://www.ceoeguadalajara.es/noticia/la-delegacion-de-sig-enza-de-ceoe-cepyme-guadalajara-recibe-un-grupo-de-estudiantes-de-praga

https://laplazuela.net/index.php/rapidas/11712-grupo-de-estudiantes-de-praga-estudian-espanol-en-sigueenza

Tato aktivita je realizována v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, dílčího cíle A3.1. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

fotodokumentace: