VOŠIS a SŠEMI rozšířila vybavení školy v rámci celoživotního vzdělávání


VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) v rámci aktivit souvisejících s celoživotním vzděláváním rozšířila vybavení školy o potřebná příslušenství. Tato příslušenství zahrnují například tablety, které jsou technicky navázané na interaktivní tabule a displeje pomocí interaktivní aplikace. Nákup těchto tabletů byl finančně podpořen ze strany Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze v rámci naplňování dílčího cíle A5.3 intervence Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Celoživotní vzdělávání zahrnuje každé studium během života a je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností nad rámec počátečního vzdělávání.

VOŠIS a SŠEMI realizuje celoživotní vzdělávání jak pro zájemce z řad seniorů – základy práce s PC, grafika, malba, kurzy focení, tak i pro zájemce z firemního prostředí k získání odbornosti.