Vodohospodářské laboratoře ČVUT


Dne 8. 3. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 navštívili laboratoře Fakulty stavební ČVUT v Praze. V první části nahlédli do hydrotechnické laboratoře, kde byl umístěn model zdymadla, totožný se zdymadlem v Děčíně, a dále model sportovního kanoistického kanálu určený pro LOH v Tokiu. V druhé části, tentokrát na katedře hydromeliorací, žáci vyslechli přednášky zaměřené na kvalitu podzemních vod v Jizerských horách a její změny, dozvěděli se o výzkumech zaměřených na zelené střechy a dešťové zahrady v centru UCEEB.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním Krajského akčního plánu vzdělávání, dílčího cíle A2.3. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Zpráva z laboratoře ČVUT zde