Učitelé VOŠ a SPŠ elektrotechnické Františka Křižíka se zúčastnili exkurze do vodního díla Liptovská Mara


Dne 27. září 2018 se 28 členů pedagogického sboru VOŠ a SPŠ elektrotechnické Františka Křižíka zúčastnilo exkurze do prostorů PVE Liptovská Mara.

Vodní nádrž Liptovská Mara je situována na horním toku Váhu pod Liptovským Mikulášem. Její stavba probíhala v letech 1969 až 1975 a zahrazením koryta Váhu vznikla vodní plocha o rozloze 27 km2 s nadmořskou výškou 566 m při hladině. Celkovým objemem zadržené vody (360,5 milionů m3) je největší vodní nádrží na Slovensku. Maximální délka přehrady v rovnoběžkovém směru je 12 kilometrů, největší šířka 7 kilometrů a celková délka břehů je větší než 40 kilometrů.

Hlavní význam vodního díla je v zabezpečení dostatečného množství vody pro průmysl na dolním toku Váhu regulací přítoků a dlouhodobým vyrovnáváním odtoků. To mimo jiné umožnilo další výstavbu průmyslových závodů v Pováží. Dalším přínosem je zabezpečení vody pro závlahy na celkové ploše až 120 tisíc hektarů a v nádrži akumulovaná voda se využívá na výrobu elektrické energie. Instalovaný výkon turbín hydroelektrárny je 198 MW. 

Tato aktivita byla realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A3.1 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.