Workshop – Svátky jara oslavíme společně


Dne 20. 3. 2018 se na Gymnáziu Arabská konal workshop zaměřený na multikulturalismus a kulturní relativismus s názvem „Svátky jara“. Workshop byl realizován v rámci naplňování dílčího cíle 6.3 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP), a to konkrétně ve vztahu k intervenci „Inkluze“.  Workshop byl zaměřený primárně na žáky gymnázií, a to s účastí pedagogických pracovníků.

Workshop měl za úkol přiblížit jeho účastníkům kulturní relativismus a kulturní blízkost prostřednictvím způsobu, kterým se slaví svátky jara v rozličných kulturách. Kromě klasických českých Velikonoc tak měli žáci a pedagogové možnost dozvědět se něco o kulturních tradicích Ruska, Izraele a východní Asie, ochutnat tradiční pokrmy těchto kultur a vyzkoušet si zvyky, jež jsou s nimi bytostně spjaty.

V první části workshopu představili ve studovně žáci pohled různých kultur na slavnosti jara.
Tematické přednášky pak byly rozděleny do třech tematických okruhů. V kultuře východní Asie byl připomenut význam sepjetí člověka s přírodou, přednáška byla dále spojena s ochutnávkou tradičních čajů. V kultuře Ruska byla posluchačům přiblížena tradice Velikonoc slovanské kultury, doplněná o ochutnávku tradičních palačinek a v Izraeli se spojily židovské a křesťanské tradice. Vybraní žáci gymnázia, kteří absolvovali studentský výjezd do Izraele, pak přiblížili velikonoční zvyky v této zemi.

Ve druhé části workshopu se účastníci mohli těšit na praktickou ukázku zvyků a tradic, jež byla ve školní jídelně zahájena ochutnávkou tradičního ruského boršče. Následně si všichni mohli vyzkoušet vyrábění lampiónů a psaní kaligrafickým písmem, pletení pomlázky anebo zdobení tradičních kraslic.

Této mimořádně zdařilé akce se zúčastnilo téměř 70 osob. Zvláštní poděkování za realizační tým Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze pak patří především Mgr. Barboře Novosadové z Gymnázia Arabská, jež byla hlavní osobou zodpovědnou za konání workshopu.

Foto-dokumentace: