Stavební fakulta – zatěžování konstrukcí


V rámci spolupráce s Fakultou stavební ČVUT se dne 27. 2. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 zúčastnili zátěžové zkoušky stavebních konstrukcí u vybraných modelů, které postavili studenti stavební fakulty podle předepsaných požadavků týkajících se použitého materiálu a rozměrů. Vystavené modely si nejdříve žáci prohlédli a sledovali jejich destrukci. Pro velký ilustračních charakter projevili žáci zájem o účast na zkouškách v budoucnu.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním Krajského akčního plánu vzdělávání, dílčího cíle A2.3. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Zpráva z akce zatěžování konstrukcí zde