SŠ-COPTH uzavřela Smlouvu o využívání prostorů pro autorizovanou vzdělávací činnost


Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské (SŠ-COPTH) uzavřela dne 20.10.2008 Smlouvu o využívání prostorů a jejich materiálně technického vybavení se zaměstnancem školy Ing. Bc. Milanem Kubíčkem jako autorizovanou osobou pro dílčí kvalifikace „Elektromechanik pro TZ“. Počátkem roku 2018 SŠ-COPTH uzavřela s Ing. Bc. Kubíčkem dodatek č. 1 k původní smlouvě o využívání prostor školy a jejich materiálně technického vybavení pro autorizovanou vzdělávací činnost v souladu s naplňováním dílčího cíle A5.1 intervence Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Tato aktivita je doplňkem vzdělávacích aktivit SŠ-COPTH v oblasti elektrotechnických oborů a celoživotního vzdělávání. Je doporučena zejména těm zájemcům o kvalifikaci elektro, kteří z hlediska svých časových možností nemohou studovat v řádném denním studiu. Rozšiřuje nabídku rekvalifikačních kurzů ve vazbě na vyhlášku 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti pro práci v elektrotechnice.