SPŠS Beltémská navštívila Veletrh AUTOMATIKA


Skupina vyučujících ze školy SPŠS Betlémská se dne 20. 6. 2018 zúčastnila veletrhu Automatika 2018 v Mnichově.  Veletrh byl zaměřen na digitální transformaci, témata člověka a stroje, umělou inteligenci, autonomní výrobu a další. Jednalo se o největší platformou pro automatizaci výrobních procesů, především ze strojírenského, automobilového, elektrotechnického, zpracovatelského průmyslu.

Pedagogickými pracovníky  SPŠS Beltémská byl veletrh hodnocen pozitivně, neboť nové trendy, které se na veletrhu dozvěděli, lze uplatnit zejména v předmětech Automatizace a Kontrola a měření. Hlavním přínosem bylo získání aktuálních informací o nově rozvíjejícím se trendu Průmysl 4.0, který bude do výrobních procesů stále více zasahovat. Dále si zástupci školy rozšířili znalosti, o možné podpoře a aktivizaci žáků z hlediska podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Účast na veletrhu byla v souladu s naplňováním dílčího cíle A1.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3/0.0/15_002/0000289

zpráva z veletrhu zde