Spolupráce VOŠIS a SŠEMI se společností Český servis


VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) navázala během června 2018 významnou spolupráci s firmou Český servis v oblasti náborových strategií a podpory koordinace vzdělávání s potřebami regionálního trhu práce.

Firma Český servis zaměstnává cca 1000 lidí a servisní služby, které poskytuje, se týkají především IT. V současné době poskytuje záruční i pozáruční servis produktů značek Hewlett-Packard, Apple, Canon, Samsung, Fujitsu, IBM, Brother, AG Neovo, Sampo, APC, LYNX, Prestigio, Tally a Thomas-Krenn.AG. Pozáruční servis poskytuje na všechny druhy tiskáren, multifunkcí, monitorů, záložních zdrojů, počítačů, notebooků, serverů, scannerů, plotterů, síťových prvků a projektorů. Dále společnost Český servis nabízí následující služby: nadstandardní servis dle požadavků zákazníka, outsourcing tiskových řešení, profylaxe a audit zařízení a ekologická likvidace elektroodpadu.

Tato spolupráce nabízí možnost budoucího uplatnění absolventů VOŠIS a SŠEMI, a dále možnost účasti na praxích ve firmě, což je v souladu se strategií VOŠIS a SŠEMI, která usiluje o vazbu na firmy, aby studenti a žáci měli reálnou představu o svém budoucím profesním uplatnění.

Tato aktivita byla realizována v rámci naplňování dílčího cíle A4.3 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.