Spolupráce VOŠIS a SŠEMI s Université du Luxembourg


VOŠIS a SŠEMI navázala významnou a plodnou spolupráci s Université du Luxembourg. Partnerskou fakultou je Fakulta věd, technologií a komunikací (FSTC).

Fakulta věd, technologií a komunikací (FSTC) přispívá multidisciplinárními odbornými znalostmi v oblasti matematiky, fyziky, strojírenství, IT a humanitních věd.  FSTC působí jak v oblasti výuky, tak vědy a jejím cílem je generovat a rozšiřovat znalosti a vychovávat nové generace odpovědných občanů.

Na FSTC studuje přes 1300 studentů zapsaných v 5 bakalářských, 11 magisterských, 2 odborných výcvikových programech a také v doktorském studiu. Studenti jsou vedeni týmem 80 profesorů a docentů. FSTC nabízí excelentní studijní prostředí, možnosti multijazyčných kursů a kursů v malých skupinách, zapojení ve výzkumných projektech a úzké vazby na instituce v průmyslových odvětvích.  

FSTC se v pěti výzkumných jednotkách podílí na vědeckém výzkumu ve spolupráci s lokálními i mezinárodními partnery. Více než 270 profesorů, PhD studentů, postgraduálních studentů a vědců provádí mezioborový výzkum v rámci dynamického a vícejazykového prostředí.

Spolupráce mezi VOŠIS a SŠEMI vyvrcholila pozváním na univerzitu a již druhým výjezdem skupiny žáků a studentů v září 2018 do Lucemburska. Na FSTC si žáci a studenti VOŠIS a SŠEMI rozšířili znalosti z odborných a technických předmětů a vylepšili si technickou angličtinu na přednáškách zahraničních pedagogů a vědců, které absolvovali.

V Lucembursku žáci a studenti VOŠIS a SŠEMI navštívili též Trevír s jeho památkami UNESCO, královský hrad Vianden, vojenské muzeum Diekirch, Chrám Notre Dame s hrobkou Jana Lucemburského, náměstí Jana Palacha a cestou zpět se zastavili v Porsche Museum.

VOŠIS a SŠEMI sleduje neustále nabídku možností vzdělávání žáků a studentů v rámci dlouhodobých mobilit programů Erasmus+ na Université du Luxembourg, na něž by ráda studenty v budoucnu vyslala.

Tato aktivita byla realizována v rámci naplňování dílčího cíle A2.3 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.