SPOLUPRÁCE S VŠ V OBLASTI NÁBOROVÝCH STRATEGIÍ


Tato aktivita byla SPŠS Betlémská zprostředkována v rámci podpory náborových strategií. Pro realizaci této aktivity byla vybrána partnerská VŠ ČVUT. Důvodem také bylo, že ČVUT patří k největší a nejstarší technické VŠ v Evropě. V současné době má ČVUT přes 16 tis. Studentů na osmi fakultách (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií).

Během dne otevřených dveří dne 27. 10. 2018 na ČVUT v Praze Dejvicích proběhly přednášky o studiu, ve kterých promluvil děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., proděkan pro pedagogiku doc. Ing. Jan Řezníček, CSc., ale také studenti fakulty, kteří představili aktivity v průběhu studia. Po každé z přednášek se uskutečnila komentovaná prohlídka fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním Krajského akčního plánu vzdělávání, dílčího cíle A4.3. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Zpráva ke stažení zde