Spolupráce s SPŠS DUŠNÍ a ČVUT FS


V rámci spolupráce SPŠS DUŠNÍ a ČVUT FS se žáci podíleli na výstavbě vlastní betonové kánoe. Spolupráce začala již v prosinci 2018 a její završení proběhlo na mezinárodních závodech těchto betonových kánoí pořádaných v Maďarsku.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním Krajského akčního plánu vzdělávání, dílčího cíle A4.3. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

zpráva ke stažení zde