Spolupráce pedagogických pracovníků s vysokoškolskými kantory v rámci výstavy středoškolských projektů – STRETECH 2018


Výstava středoškolských projektů – STRETECH 2018 se konala dne 6. 6. 2018 v areálu školy ČVUT FSI PRAHA, v rámci které se žáci školy se zúčastnili přehlídky středoškolských projektů. Žáci se seznámili s velkoformátovým tiskem na 3D tiskárnách a problematikou vytváření modelů větších rozměrů, přesností 3D tisku, doby tisku apod.

Hlavním přínosem pro žáky bylo získání informací o modelování složitých modelářských celků, kdy je často zapotřebí vytvořit model větších rozměrů např. kvůli ověření aerodynamiky ve větrném tunelu. A právě jedna z progresivních metod výroby takového modelu je 3D tisk. Problém u této technologie je ekonomická náročnost, protože velkoformátové 3D tiskárny jsou velmi nákladné na pořízení, ale i na provoz. Další komplikací 3D tisku je přesnost, kterou u velkých 3D tisků lze jen obtížně dosáhnout.

V rámci návštěvy školy pedagogičtí pracovníci ze SŠ Betlémská konzultovali s kolegy z VŠ možnosti prohloubení spolupráce. Diskutovali s nimi možnost využití výukové metody i odbornou problematiku spojenou s tématem výstavy.

Tato aktivita byla realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A2.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3/0.0/15_002/0000289

Zpráva z projektu ke stažení zde