Spolupráce COPTH a Spojené školy Šala na Slovensku


V rámci sdílení zkušeností a zvyšování kvalifikace žáků i pedagogických pracovníků byla uzavřena partnerská dohoda mezi Centrem odborné přípravy technickohospodářské a Spojené školy Šala na Slovensku. Obě partnerské školy se dlouhodobě věnují problematice vzdělávání v oblasti energetiky, elektrotechniky, chemie a autoopravárenství. Jejich společným zájmem je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných odborníků a specialistů pro stávající a nové technologie ve výše uvedených oblastech. Zároveň je jejich prioritou udržení kontinuity kvality a kvantity odborníků pro daná odvětví, intenzivní pozornost jejich přípravě a růstu, a flexibilita působení v rámci České republiky, Slovenska i Evropské unie.

Mezi hlavní pilíře spolupráce náleží například inovace školních vzdělávacích programů na základě odborných diskusí pedagogů partnerských škol, diskuse nad výukovými metodikami a přístupy k výchově, navazování profesních kontaktů mezi pedagogy a celkové prohlubování spolupráce při kultivaci odborných předmětů a výuky jako takové.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A1.2 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289