Spolupráce COPTH a SBH Südost Drážďany


V dnech 7. – 20. října 2018 byl realizován zahraniční studijní pobyt žáků Centra odborné přípravy technickohospodářského v moderní výukové pobočce společnosti SBH Südost Drážďany. Stáž byla zaměřena na rozvoj odborného a polytechnického vzdělávání. Mezi aktivity patřilo například sestavení rozvaděče pomocí stavebnicových modulů, návrh a teoretické zapojení PC (CAD pro elektroniku) nebo exkurze v moderních provozech. Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A2.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289