Seminář - Realizujeme správně Šablony I.?


Dne 3. dubna se ve Velkém zastupitelském sále MHMP na Mariánské nám. 2 v Praze konal seminář „Realizujeme správně Šablony I.?“. Seminář byl realizován v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289 ve spolupráci s MŠMT a Typeco, spol. s r.o..

Seminář měl za cíl účastníkům objasnit veškeré nejasnosti a nejistoty, zvláště pak u administrativních povinností u projektu Šablony I., z podpory pražského KAP. Celkem 85 účastníku mělo příležitost s profesionálním administrátorem projít všechny povinnosti žadatele spojené s realizací a administrací projektu Šablony I.. V druhé polovině semináře se účastníci měli možnost seznámit se základními informacemi k projektu Šablony II..

Pan Filip Kuchař přivítal účastníky ve Velkém zastupitelském sále krátce po druhé hodině, představil program celého semináře a seznámil přítomné i s dalšími projekty a dokumenty v rámci Operačního Programu Výzkum, Věda, Vzdělávání. Paní Kamila Hlaváčková z MŠMT seznámila přítomné s výstupy analýzy chybovosti žadatelů u Šablon I., kde se mezi nejčastější chyby zařadili jak položky z formálních náležitostí, tak i z personálních šablon a DVPP.

V druhé části semináře profesionální administrátorka ze společnosti Typeco s.r.o. Veronika Schovánková prezentovala realizaci Šablon I. krok za krokem z pohledu žadatele a seminář uzavřela Ingrid Kemzová z MŠMT prezentací informací k Šablonám II. V průběhu celého semináře měli účastníci možnost klást dotazy k daným problematikám, které jsou k dispozici k poslechnutí v přiloženém audio záznamu v sekci ke stažení spolu i s prezentacemi všech přednášejících.

Program semináře:

1. zahájení semináře

 - Filip Kuchař (KAP vzdělávání HMP)

2. seznámení s výstupy analýzy chybovosti žadatelů u Šablon I.

- Kamila Hlaváčová (MŠMT)

3. realizace Šablon I. krok za krokem z pohledu žadatele

- Veronika Schovánková (Typeco)

4. dotazy a odpovědi k realizaci Šablon I.

5. základní informace k výzvě na Šablony II.

- Ingrid Kemzová (MŠMT)

6. dotazy a odpovědi k výzvě na Šablony II.

 

Fotodokumentace: