Seminář na téma Speciální kamerové systémy a požární systémy


8. listopadu 2018 byl ve VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky realizován seminář na téma „Speciální kamerové systémy a požární systémy“. Akce se konala v rámci podpory výuky podnikavosti, iniciativy a kreativity za podpory, výuku vedli odborníci z firmy ATIS.
Seminář byl zaměřen zejména na technické prvky firmy Lites, žáci otestovali nastavování požární ústředny a sledovali reakce na požární poplach.
Účastníci semináře měli příležitost softwarově ovládat nový typ ústředny, což přispělo k rozšíření jejich odborných znalostí. Další částí školení bylo využití speciálních kamerových systémů v praxi. Žáci měli příležitost pracovat s termovizní kamerou, vyzkoušeli kameru s videoanalýzou a prostudovali skryté kamery. Zároveň proběhla diskuze na téma využití speciálních kamer v praxi. Zaměstnanci firmy ATIS, taktéž seznámili žáky s podnikatelským prostředím v dané oblasti. 

Tato aktivita byla realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A1.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289