Seminář - "Jak se chovat v cyberprostoru"


Dne 12. září 2018 se ve Vyšší odborné škole informačních studií a Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze 4 konal seminář „Jak se chovat v cyberprostoru“. Seminář byl realizován v souladu s naplňováním dílčího cíle A7.4 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP) s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289, a to konkrétně ve vztahu k intervenci Nepovinná témata. 

Cílem semináře, jehož se zúčastnilo několik desítek osob, bylo seznámit pedagogické pracovníky i další pracovníky škol s oblastí kybernetické bezpečnosti, eliminovat rizika plynoucí z práce s internetem a pomoci předcházet sociálně patologickým jevům, spojených s využíváním informačních technologií.

Školitelem byl Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D.

Program semináře:

      1.  Blok

  • Seznámení účastníků se základními pojmy z oblasti kybernetiky
  • Výklady problematiky virtualizace a užití cloudových systémů
  • Uživatel a jeho data

      2.  Blok

  • Technologie „Instant messaging“
  • Komunikace v kyberprostoru „Osobní vs. neosobní komunikace“
  • Co na sebe prozradíme ... ?
  • Diskuse

Prezentaci ze semináře lze stáhnout na adrese http://www.kap-praha.cz/dokumenty/1538640469-jak-se-chovat-v-cyberprostoru.pdf

Fotodokumentace: