Sektorová dohoda uzavřená mezi COPTH a Asociací energetických manažerů


21. 06. 2019

Sektorová dohoda uzavřená mezi COPTH a Asociací energetických manažerů

Na základě sektorové dohody Hlavního města Prahy bylo uzavřeno partnerství Centra odborné přípravy technickohospodářské se zaměstnavateli z Asociace energetických manažerů. Cílem této dohody je vzájemná podpora a spolupráce obou subjektů, a to v oblasti zkvalitnění odborného vzdělávání, organizací odborných stáží, konferencí, seminářů a dalších aktivit a zapojení odborníků z praxe do vzdělávací činnosti.

Celkovou vizí sektorové dohody je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných odborníků a specialistů pro stávající a nové technologie v energetice tak, aby Hlavní město Praha mohlo konkurovat vyspělým regionům v oblasti využívání nových technologií. Zároveň je nutné udržet kontinuitu kvality a kvantity odborníků v energetice při jejich přípravě a růstu a flexibilitu působení v rámci Evropské unie.

Sektorová dohoda se uzavírá s cílem zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu práce směřujících k rozvoji lidských zdrojů v oblasti energetiky. Její snahou je také nastavit formy vzájemné spolupráce při podpoře a rozvoji středního technického školství za účelem sladění technického vzdělávání s požadavky trhu práce, které budou ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v oboru energetiky v Praze.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A4.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.