Příprava na CISCO certifikaci na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI)


V rámci odbornosti IT pracovníků VOŠIS a SŠEMI proběhla dne 3. 4. 2018 série školení, které vedli odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Školení byla zaměřena na speciální problematiku sítí, síťovou bezpečnost a přípravu na CISCO certifikaci. VOŠIS a SŠEMI byla podpořena v realizaci zkoušek autorizovanou osobou.

Tato aktivita byla realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A5.1 intervence Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.