Pozvánka na minikonferenci Wellbeing ve školách


15. 02. 2023

Pozvánka na minikonferenci Wellbeing ve školách

Zveme vás na druhé tematické setkání projektu Krajského akčního plánování III Praha na téma wellbeing ve školách. V rámci setkání budou vymezeny základní mantinely wellbeingu a digitálního wellbeingu, proč je důležité se jimi ve škole zabývat, jaké jsou jejich přínosy a především konkrétní návody, jak mohou školy tyto principy aplikovat. Setkání je určeno zástupcům vedení škol, školním psychologům, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, sociálním pedagogům a všem dalším, koho téma wellebingu zajímá, účelem setkání je vytvářet prostor pro sdílení zkušeností a předávání dobré praxe.

Na setkání vystoupí zástupci MŠMT, organizací a iniciativ, které se tématem zabývají (SOFA, Schola Empirica, Jules a Jim) a především zástupci škol, které mají se zaváděním prinicpů wellbeingu zkušenosti. 

Program a regsitraci nalezente zde