Pozvánka na minikonferenci Kariérové vzdělávání a poradenství


01. 05. 2023

Pozvánka na minikonferenci Kariérové vzdělávání a poradenství

Kariérové vzdělávání a poradenství je jednou z oblastí, která je důležitá pro rozvoj potenciálu každého žáka. Na toto téma se soustředíme také v Praze v rámci Krajského akčního plánu III a souvisejících implementačních projektů. Vnímáme potřebu uchopit toto téma systematicky a nabídnout školám potřebnou metodickou podporu na krajské úrovni. Tematické setkání bude zdrojem inspirace a získání podnětů pro tuto budoucí spolupráci.