Podnikavost a kreativita ve školách - dovednosti pro 21. století


18. 04. 2023

Podnikavost a kreativita ve školách - dovednosti pro 21. století

V úterý 18. dubna 2023 se uskutečnilo třetí z plánovaných tématických minisetkání našeho projektu Krajského akčního plánování III Praha, Podnikavost a kreativita ve školách - dovednosti pro 21. století.

Kreativita a podnikavost jsou v neustále se měnící společnosti jedny z klíčových dovedností, které umožňují tvůrčí přístup k řešení problémů, řízení vlastního rozvoje, studia i kariéry a představují základ postoje k celoživotnímu učení. K diskuzi o tomto důležitém tématu jsme přizvali odborníky i zástupce těch, kteří mohou uvést konkrétní příklady dobré praxe.

O úvodní slovo se postarali vedoucí našeho projektu Petr Nečina společně s věcnou manažerkou našeho projektu Martinou Jakubíčkovou a moderátorem Jakubem Šindlerem.

Přednášku o podnikavosti, tvořivosti a iniciativě jsme vyslechli v podání Kateřiny Lichtenberkové (NPI), Veronika Šancová nás seznámila s aktivitami organizace Prototýpci, s příklady dobré praxe vystoupili Martin Svoboda ze Střední školy technické a ekonomické v přednášce o podnikavosti a studenti Gymnázia Na Zatlance. Se všemi následně proběhla panelová diskuze.

V druhé části programu jsme vyslechli přednášku Kataríny Kalivodové ze Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, Šárka Třísková nás seznámila s tandemovou výukou učitel-umělec na MŠ a ZŠ Pod Budčí v Zákolanech. Za Halu 40 vystoupil Samuel Kašpar a Tomáš Mejzlík nám představil FABLAB TRUCK. Celou tématiku shrnul Josef Rydlo a se závěrečným slovem vystoupili Jitka Kmentová, ředitelka Gymnázia Na Zatlance, a Petr Nečina.

Celé minisetkání bylo velmi podnětné a informačně naplňující.