Plánovaná výzva č. 02_18_066 - Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR


Dovolujeme si Vás informovat, že byly zveřejněny informace o plánované výzvě na Šablony pro SŠ, VOŠ a domovy mládeže platná pro hl. m Prahu. Žádost o podporu bude možné podávat od 12. 12. 2018 do 29. 11. 2019. Více informací naleznete v následujícím odkazu:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-18-066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr.htm