Otevření nové moderní učebny vzdělávání dospělých v Akademii řemesel Praha


Dne 22. června 2018 od 12:00 hodin proběhlo v Akademii řemesel Praha – SŠT slavnostní otevření nové moderní učebny vzdělávání dospělých.  Tato akce byla doprovázena od 12:30 hodin ukázkami využití moderních technologií ve výuce (tablety, mobilní interaktivní dotykový displej, velkoformátová obrazovka k PC).

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická v Praze 4 na Zeleném pruhu nabízí technické vzdělání v oborech zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. V rámci vzdělávání dospělých se zaměřuje na rekvalifikace vč. zkoušek pro uznání profesní kvalifikace podle standardů Národní soustavy kvalifikací. Dále organizuje vzdělávací kurzy, workshopy a sportovní kurzy pro seniory. V neposlední řadě poskytuje občanské a zájmové další vzdělávání dospělých.

Tato aktivita byla realizována v rámci naplňování dílčího cíle A5.3 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.