Odborná stáž žáků Akademie řemesel v Chorvatsku - program Erasmus


 

Ve dnech 13. - 24. listopadu 2017 se žáci Akademie řemesel Praha oboru truhlář zúčastnili zahraniční mobility - odborné stáže v Chorvatsku v rámci programu Erasmus+. Navštívili školu Industrijsko-obrtnička v chorvatské Virovitici. Dvoutýdenní mobilita žáků do zahraničí pod vedením učitele OV pana Bc. Miloše Čermáka byla realizována k naplnění konkrétní jednotky výsledků učení: “Výroba drobného truhlářského výrobku – dřevěné hračky“, kdy se žáci seznámili se systémem zahraničního odborného školství, prokázali své odborné dovednosti a znalosti v prostředí zahraniční školy a získali potřebné jazykové kompetence.  

První den přivítal žáky samotný ředitel chorvatské školy, provedl a seznámil českou skupinu se školou, s národní vzdělávací soustavou  v Chorvatsku a provedl je i po městě Virovitica. Naši žáci absolvovali první lekci chorvatského jazyka. Ta byla zaměřena nejen na základní fráze, ale i na odbornou terminologii používanou v oboru truhlář. Další komunikace probíhala v jazyce anglickém.

V dalších dnech se žáci ve dvoučlenných česko-chorvatských týmech věnovali odborným činnostem - za úkol měli zhotovit funkční dřevěnou hračku. Skupiny si vybíraly jeden výrobek z několika nabídek, kterými byly například různé druhy houpaček, sáňky, houpací kůň, dětský kuchyňský vál s paličkou a válečkem a jiné. Po výběru konkrétní dřevěné hračky si žáci připravili skicu výrobku, zhotovili technickou dokumentaci a kusovník. Před vlastní výrobou proběhla ještě konzultace s učiteli odborného výcviku, která spočívala v úpravě rozměrů a upřesnění technologické výroby. Poté již žáci, pod odborným dohledem, zhotovovali výrobky do finální podoby včetně kolorované povrchové úpravy.

      

V rámci odborné stáže probíhající na odborně vybavené truhlářské dílně školy, proběhlo i několik zajímavých exkurzí a návštěv. Návštěva radnice a přivítání od samotného vedení města Virovitica byla překvapením pro naše žáky, kteří dále uskutečnili v doprovodu členů radnice i poznávací procházku po městě. Přínosem pro naše žáky byla exkurze i několika závodů pro truhlářskou výrobu v Chorvatsku s nejmodernější dřevoobráběcí technologií. Mezi ně například patřila firma Tvin, která je největším výrobcem nábytku v Chorvatsku.

Žáci měli také možnost v rámci volnočasových aktivit poznat krásy chorvatské přírody díky celodennímu výletu do  Národního parku Papuk, který všechny ohromil svou krásou a velikostí bukových a dubových lesů. Kromě výletů do přírody a odborných exkurzí žáci několikrát navštívili i Českou besedu přímo ve městě Virovitica. Zde měli možnost rozšířit své jazykové kompetence a mimo jiné i zahrát část divadelní hry Spejbl a Hurvínek v chorvatštině, což bylo velmi hodnotným okamžikem ve spojení s výrobou dětské hračky.

Po zhotovení výrobků všech skupin - dětských hraček - proběhla vernisáž těchto hraček v městské knihovně, která měla kladnou odezvu u českých i chorvatských žáků.  Většina výrobků byla potom darovaná pro neziskové sektory, především mateřským školám přímo ve městě.

    

Po závěrečné reflexi s učiteli, ředitelem školy a žáky proběhlo rozloučení s předáním certifikátů mobility Erasmus+, který našim žákům usnadní uplatnění na evropském trhu práce.

Cíle mobility byly splněny. Hlavním přínosem pro žáky byla  úspěšná realizace zadaného úkolu, tj. zhotovení výkresové dokumentace, volba technologického postupu, opracování dřeva od hrubého přířezu až po finální povrchovou úpravu. Vznikly plně funkční dětské dřevěné hračky. Žáci měli možnost vyzkoušet si práci s lipovým dřevem, které není pro českou dřevovýrobu standardním materiálem. Důležitým momentem pro osobnostní i odborný rozvoj žáků byla nezbytná spolupráce při tvorbě hračky v prostředí zahraniční školy spojená s cizojazyčnou komunikací. V rámci realizace zahraniční odborné stáže naši žáci oboru truhlář plně uspěli a dokázali obhájit své nabyté profesní zkušenosti a dovednosti v rámci zvoleného oboru.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle  A2.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

 

 

 

 

Autor příspěvku: PaedDr. I. Nechvátalová

odkaz na půovdní článek na webu Akademie řemesel: https://www.zelenypruh.cz/odborna-staz-nasich-zaku-v-chorvatsku-program-erasmus