Na matematiku aktivně s Techambition


Dne 22. 11. 2018 se v rámci 23. ročníku přehlídky středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praze - Schola Pragensis, konal workshop pro učitele matematiky a vedoucí předmětové komise matematiky, nazvaný „Na matematiku aktivně s Techambition.

Tento workshop byl realizován v rámci naplňování dílčího cíle A7.3 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Tato akce navázala na aktivitu KAP z loňského roku, kdy byly představeny vzdělávací programy v rámci Memoranda o digitálním vzdělávání, přičemž největší zájem během roku byl právě o tento program/online aplikaci pro učitele, kteří chtějí studenty více zaujmout matematikou.

Aplikace Techambition vyhodnotí testy i samostudium a přidá automatická doporučení pro skupinovou výuku vytvářené umělou inteligencí. Součástí workshopu byla i simulace fungování programu, tj. ukázka zadání úloh učitelem a reakce žáka a dále zpětná vazba včetně vyhodnocení pro učitele. Během workshopu si účastníci program Techambition a jeho funkce aktivně vyzkoušeli na zapůjčených tabletech, aby se následně mohli rozhodnout pro jeho využívání ve své praxi při výuce matematiky.

Celkově se workshopu, který svým účastníkům přiblížil jednu z moderních metod používaných při výuce matematiky, zúčastnilo 80 osob.

fotodokumentace: