Memorandum o spolupráci uzavřené mezi COPTH a Auto Babiš, s.r.o.


14. 05. 2019

Memorandum o spolupráci uzavřené mezi COPTH a Auto Babiš, s.r.o.

Memorandum o spolupráci, uzavřené mezi COPTH a Auto Babiš, s.r.o., představuje dokument, jehož vizí je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných odborníků a specialistů pro stávající a nové technologie v automobilovém průmyslu.

Memorandum o spolupráci se uzavírá s cílem zajistit koordinaci aktivit obou subjektů na trhu práce směřujících k rozvoji lidských zdrojů v oblasti autoopravárenství a autodiagnostice. Společným cílem je rovněž nastavení forem vzájemné spolupráce při podpoře a rozvoji středního technického školství za účelem sladění technického vzdělávání s požadavky trhu práce.

Vzájemná spolupráce obou subjektů bude realizována v oblasti personální, materiální, výrobně-technické, vzdělávací a organizační.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A1.3 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze, se záměrem podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.