Kurzy pro veřejnost v oblasti diagnostiky a opravy emisních systémů


21. 11. 2019

Kurzy pro veřejnost v oblasti diagnostiky a opravy emisních systémů

Střední škola automobilní a informatiky se zapojila do aktivit zajišťující vzdělávání v podobě rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost. Byl tak vytvořen prostor pro celoživotní učení, včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. V rámci kurzů pro veřejnost byly realizovány základní kurzy v oblasti diagnostiky a opravy emisních systémů u automobilů. Bylo možné po absolvování získat  osvědčení (certifikát). Více na:  https://skolahostivar.cz/verejnost/skolici-stredisko/

Pořádání rekvalifikačních kurzů spadá do oblasti celoživotního vzdělávání a bylo v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání v hlavním městě Praze v rámci naplňování kritéria dílčího cíle A5.1 v rámci intervence „Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje“. Podporu zajišťuje Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.