Kariérové vzdělávání a poradenství


01. 06. 2023

Kariérové vzdělávání a poradenství

 Ve středu 31. května 2023 se odehrála čtvrtá plánovaná minikonference na téma Kariérové  vzdělávání a poradenství. Úvodního slova se ujali Petr Nečina, vedoucí našeho projektu KAP III a Antonín Klecanda, radní pro oblast školství a sportu hlavního města Prahy.

Silvie Pýchová (Centrum kompetencí) nám v přednášce představila systém kariérového poradenství. Martin Navrátil (Moravskoslezský pakt zaměstnanosti) pro nás přednášel o krajském systému kariérového poradenství. Po něm přišly na řadu Jana Klekar a Kateřina Lichtenberková (iKAP II Inovace ve vzdělávání), aby nás poučily o dostupných nástrojích kariérového vzdělávání. Nora Jakobová (Gymnázium Jana Palacha) nám následně přiblížila komplexní systém kariérového poradenství na škole. Poté proběhla panelová diskuze se všemi přednášejícími prvního bloku.

Druhý blok zahájila Alena Putinová (Střední škola polytechnická v Kyjově), jež nás seznámila s tématem žákovských portfolií. Kateřina Hašková (Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj) nám představila s Green Guidance v kariérovém poradenství. Zuzana Freibergová (Asociace výchovných poradců) vystoupila s přednáškou o C-Game (Career is a Game). A konečně Ladislav Koubek (CANONADA, s.r.o.), který nás celou minikonferencí provázel, vše celkově shrnul ve zpětném pohledu na školní kariérové poradenství z pohledu kariérového poradce pro dospělé. I na konci druhého bloku proběhla panelová diskuze s přednášejícími.

Ladislav Koubek se postaral i o závěrečné slovo. 

Účastníci přednášek si domů odnesli mnoho podnětů k přemýšlení i k jednání v daném tématu.