KAP seminář "Seznamte se s novinkami zahraničních mobilit"


Dne 16. ledna se uskutečnil druhý letošní odborný seminář "Seznamte se s novinkami zahraničních mobilit." Seminář byl realizován v rámci naplňování dílčího cíle A7.2 projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289 ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS).

 20190116_132352.jpg

Seminář byl tentokrát určen pro školy, které s evropskými projekty a mobilitami Erasmus+ již mají zkušenosti. Účastníky z více jak 20 pražských veřejných a soukromých škol po zahájení semináře Filipem Kuchařem z odboru školství a mládeže MHMP čekal tento program semináře:

-    představení nabídky podpory hl. m. Prahy školám a zřizovatelům na území hl. m. Prahy při hledání spolehlivého zahraničního partnera pro mobility;

-    seznámení s novinkami u všech programů mobilit Erasmus+ a pak také s novým systémem pro podávání žádostí přes webový portál od zástupců DZS

Seminář byl zahájen informací Filipa Kuchaře z MHMP o nabídce podpory hl. m. Prahy školám a zřizovatelům při hledání zahraničního partnera pro mobility. Díky znovuobnovenému členství Prahy v pracovní skupině vzdělávání organizace evropských měst EUROCITIES, má Praha možnost zajistit školám i MČ propojení až do 62 partnerských měst. Za krátkou působnost v této skupině, se již podařilo propojit MČ P16 s městem Oslo pro inspirativní výlet ředitelů základních škol, zorganizovat poznávací inkluzivní autobus do města Lipsko, zajistit spolupráci ve výměně zkušeností v oblasti rozvoje programu leadership s městem Antverpy a v letošním roce nás díky EUROCITIES čekají 2 aktivity zaměřené na výměnu dobré praxe a síťování ředitelů středních škol s městy Berlín a Mnichov. Mimo EUROCITIES Praha byla účastníkům představena nové možnosti získání garantovaných partnerů pro odborné školy a to díky vstupu do evropské asociace zaměřené na podporu školství, XARXA FP, která se zaměřuje výhradně na odborné vzdělávání. Díky této asociaci, by od února 2019 měla mít Praha přístup k databázím ověřených partnerských odborných škol 29ti evropských měst. Do spolupráce v rámci Xarxa FP budou školy vybírány tak, aby Praha naplnila kvalitativní požadavky této organizace. Základem musí být v první řadě ochota školy být aktivním partnerem nejen při vysílání svých žáků a učitelů, ale i při přijímání zahraničních mobilit. Rozvíjení dobrých vztahů a spolupráce mezi všemi pražskými školami díky Krajskému akčnímu plánu vzdělávání otevřelo možnost zapojení se do tohoto sdružení i soukromým školám.

20190116_132404.jpg

Následně pokračovala prezentace od DZS, příspěvkové organizace, zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která administruje programy zaměřené na oblast formálního a neformálního vzdělávání. Kolegyně z DZS účastníkům v obsáhlé prezentaci popsaly všechny změny a novinky, které u projektů mobilit v rámci školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, tak i projektů spolupráce a strategických partnerství oproti předcházejícímu období nastaly. Kromě programových možností byly prezentovány i hodnotící kritéria a odlišnosti v podávání žádostí přes nový systém přes webový portál. V průběhu prezentace zároveň probíhala velmi živá diskuze mezi účastníky a kolegyněmi z DZS, kdy si společně vyměňovali zkušenosti z dosavadních realizovaných mobilit.

Prezentace ke stažení zde:

http://skoly.praha.eu/88386_KAP-seminar-Seznamte-se-s-novinkami-zahranicnich-mobilit