Jarmark řemesel a služeb 2018


Dne 7. a 8. listopadu 2018 se v Centru odborné přípravy technickohospodářském (COPTH) v Praze 9 konala přehlídka středních škol, nazvaná Jarmark řemesel a služeb 2018. Záštitu nad akcí převzalo hlavní město Praha a Svaz průmyslu a dopravy. Přehlídka byla realizována v rámci naplňování dílčího cíle A2.3 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP), a to konkrétně ve vztahu k intervenci „Podpora polytechnického vzdělávání“. Jedná se o naplnění dílčího kritéria „Podpořit formou alespoň 1 studentské (libovolně polytechnicky laděné) soutěže kampaň polytechnického vzdělávání na SŠ a VOŠ v hl. m. Praze. Aktivitu uveřejnit na webu KAP, zajistit účast médií na propagaci soutěže. Soutěž bude realizována za aktivní podpory žáků SŠ a VOŠ.“ Registrační číslo projektu KAP1: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Jarmark řemesel a služeb 2018 byl zaměřený na podporu odborného vzdělávání v hlavním městě Praze. Jednalo se o tradiční přehlídku řemeslných oborů vzdělání, určenou žákům 8. a 9. tříd základních škol, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o řemeslné obory vzdělání a obory zaměřené na služby.

Na Jarmarku řemesel a služeb se prezentovaly dvě desítky pražských středních škol, které zde představily na 37 stanovištích velice široké portfolio technicky či jinak nehumanitně zaměřených oborů vzdělání. Účastníci akce se v praxi seznámili s řemesly a technickými profesemi, mohli si zde také vyzkoušet své manuální dovednosti a řada z nich se zúčastnila také různých typů soutěží. Pro 3 nejaktivnější žáky z každé třídy zúčastněných základních škol byly připraveny  atraktivní ceny.

Velmi úspěšné akce, která vznikla za podpory Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze, se zúčastnilo více než tisíc žáků základních škol z celé Prahy. 

Fotodokumentace: