Finále celonárodní soutěže v rámci veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2018


Pod záštitou hlavního města Prahy a za její podpory bylo uspořádáno finále celonárodní soutěže žáků oboru instalatér pro podporu polytechnického a odborného vzdělávání v hl. m. Praze. Tato aktivita byla realizována v souladu s naplňováním Krajského akčního plánu vzdělávání, dílčího cíle A2.4. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Finále 21. ročníku celorepublikové soutěže žáků oboru instalatér proběhlo v rámci veletrhu Schola Pragensis 2018 v Praze. Vítězem se stali žáci 2. a 3. ročníku Jakub Dalihod a Ondřej Sechter Střední odborné školy Jarov.

 Zpráva z realizace dílčího cíle A2.4 .