EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM ČVUT


Žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 se zúčastnili dne 15. 2. 2019, v rámci spolupráce s Fakultou stavební, exkurze a přednášky v experimentálním centru. Experimentální centrum nabízí velkou řadu akreditovaných a neakreditovaných zkoušek stavebních materiálů je schopné díky své technologické vybavenosti a odbornému zajištění provádět i širokou škálu speciálních velkorozměrových zkoušek.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním Krajského akčního plánu vzdělávání, dílčího cíle A2.3. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Zpráva z workshopu zde