Exkurze žáků Akademie řemesel Praha do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze


Dne 10.4.2018 se uskutečnila exkurze žáků Akademie řemesel Praha – Střední školy technické do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze v rámci naplňování dílčího cíle A2.3  Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) vzniklo v roce 2012 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT a jeho cílem je řešit problematiku energetických úspor budov, což je jedna z nejvýznamnější priorit Evropské unie, komplexně za pomoci vědců z oborů, které mají k dané problematice blízko. UCEEB sdružuje akademiky ze čtyř fakult - stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství. UCEEB se chce zapojit do odborných evropských projektů, jako je například Joint Technology Initiative on Energy Efficient Buildings, který vychází z cílů Evropské unie omezit emise CO2.

V rámci výše zmíněné exkurze se žáci Akademie řemesel Praha pod vedením Ing. Bořivoje Šourka, Ph.D., Ing. Zdenko Malíka a Ing. Martina Hataje, vědecko-výzkumných pracovníků UCEEB,  zúčastnili demonstračních akcí dle svého oborového zaměření, cílených na solární simulátory, betony, mikroskopy, požární zkoušky, zátěžové zkoušky se dřevem apod.

Této aktivity se zúčastnilo celkem 35 žáků Akademie řemesel Praha.

fotodokumentace: