Exkurze v reálném prostředí firem – Temelín 2018


Dne 27. 9. 2018 se ve spolupráci se střední školou – Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) konala exkurze zaměřená na návštěvu reálné firmy s názvem „Exkurze v reálném prostředí firem – Temelín 2018“. Exkurze byla realizována v rámci naplňování dílčího cíle 2.4 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP), a to konkrétně ve vztahu k intervenci „Polytechnika“.  Exkurze byla zaměřená primárně na žáky střední školy technického zaměření, a to s účastí pedagogických pracovníků.

Exkurze měla za úkol přiblížit účastníkům práci v reálném prostřední firmy. Jaderná elektrárna Temelín je elektrárna s největším instalovaným výkonem v Česku. Stojí v obci Temelín v Jihočeském kraji. Elektrárna má instalované dva bloky z původně plánovaných čtyř, každý po rekonstrukci s elektrickým výkonem 1055 MW (původní výkon 1000 MW).

Autobus přijel k elektrárně Temelín v 9:30. Do 10:00 proběhla prezence účastníků a exkurze byla zahájena krátkým filmem, ve kterém byl představen stručný princip fungování jaderné elektrárny a vysvětleny základní pojmy jaderné energetiky.

Dále byli účastníci rozděleni do dvou skupin a byly vysvětleny základní a bezpečnostní pravidla pro vstup do elektrárny Temelín.

První skupina zůstala v informačním zámečku, kde skupina v kinosále shlédla 3D film o historii elektrické energie, až po vysvětlení, jak se na planetě Zemi vyskytl prvek uran. Po skončení 3D filmu si účastníci mohli volně projít další dva sály s výukovými programy, fotografiemi, kvízy atd.

Druhá skupina měla prohlídku elektrárny Temelín s průvodkyní. Prohlídka začala u bezpečnostního vstupu, kde mimo jiné byla měřena radiace každého účastníka exkurze. V areálu elektrárny byla první zastávka u chladících věží, kde je vidět zkondenzovaná voda stékající po stěnách věže a odpařená voda odcházející do okolí. Dále se přesunula prohlídka dovnitř elektrárny, kde je vidět samotná turbína napojena na generátor. Opět se prohlídka přesunula ven, kde se dají pozorovat budovy, kde jsou umístěny reaktory a bazény na vyhořelé palivo, budova s diesel generátory pro nouzové chlazení reaktorů a další.

Bylo též řečeno o klíčových pracovnících elektrárny, včetně přijímacích zkoušek a školících kurzů těchto pracovníků.

Obě skupiny absolvovaly obě části postupně. Odjezd z elektrárny byl v 13:00 a příjezd do Prahy v 15:15.