Exkurze do výrobní haly firmy Xella Ytong


Dne 13. 3. 2019 se konala exkurze na Slovensku do výrobní haly firmy Xella Ytong. Exkurze se zúčastnili žáci se zaměřením na Pozemní stavby a BIM projektování.

Exkurze probíhala ve dvou etapách. Nejprve žáci absolvovali ve výukové učebně školení o způsobu výroby bílého pórobetonu a jednotlivých segmentech výrobků zn. YTONG. Výrobní program YTONG zahrnuje zejména tvárnice pro nosné i nenosné zdivo, překlady, filigránové stropy, jednotlivé prvky pro schodiště, dále malty, lepidla a omítky.

Ve druhé etapě proběhla prohlídka výrobního závodu, kde žáci měli možnost vidět detailně výrobu jednotlivých prvků zn. YTONG, a to od lití směsi do forem až po balení a expedici. Přednášku i vlastní prohlídku výrobního závodu zajišťoval po celou dobu hlavní technolog společnosti Xella SK.

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním Krajského akčního plánu vzdělávání, dílčího cíle A3.1. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289

 Zpráva z exkurze zde