Webinář prevence předčasného ukončování školní docházky


Dne 5. Dubna se od 16 hodin konal webový seminář o prevenci předčasného ukončování školní docházky pořádaný nizozemským sdružením ESHA (The European School Heads Associations of the Netherlands). Tento webinář byl v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289 zprostředkován ředitelům pražských škol.

Předčasné ukončení školní docházky (v aj – ESL – Early School Leaving) je překážkou hospodářského růstu a zaměstnanosti. Zpomaluje produktivitu a konkurenceschopnost a přispívá k problémům, které vyúsťují chudobou a sociálním vyloučením.

Webový seminář se zabýval zejména pozitivním dopadem programů kariérního rozvoje na předčasné ukončování školní docházky. Zaměření směrem na budoucí kariéru je hlavním pilířem prevence předčasného ukončování školní docházky, protože pomáhá žákům objevovat své talenty, zájmy a také i získávat přehled o jejich šancích na trhu práce. Činnosti přispívají k zodpovězení otázek, jako jsou: v čem jsem dobrý?, co mě zajímá?, kde mohu najít práci ?, jak se tam dostanu?, kdo mi pomůže? Těchto pět otázek nazýváme kariérovými kompetencemi. Po zahájení webináře panem Peterem de Zoetem z organizace ESHA, se pan Frank Schutte z města Rotterdam, Nizozemsko, s účastníky podělil se svými zkušenostmi s provozováním rozsáhlého programu kariérního rozvoje v Rotterdamu a jeho pozitivními výsledky, které byly vyhodnoceny jako nejlepší přiklad dobré praxe v rámci ESL.

Poté paní Csilla Szabó (TPF) informovala o projektu ESLPLUS financovaném EU, jehož cílem je snížit procento předčasného ukončování školní docházky v celé Evropě. Před závěrečnými otázkami a odpověďmi došlo k představení ESL aplikace dostupné pro iOS a Android zařízení.

Další webinář, který se bude věnovat dalšímu úspěšnému ESL projektu se bude konat 31. května od 16:00, na který se lze před-registrovat zde: Před-registrace ESHA ESL webinář .

Program ESL Webináře:

16:00 – zahájení - Peter de Zoete (ESHA)

16:05 - nejlepší praxe ESL - město Rotterdam - Frank Schutte (NPRZ)

16:35 - Portál ESLPLUS - Csilla Szabó (TPF)

16:45 - ESL Aplikace - Ágnes Balla (Expanzio)

16:55 - Otázky & odpovědi & Závěrečné poznámky

Záznam:

Early School Leaving Webinar - Case Study City of Rotterdam