Enersol 2019


Enersol je program podpory odborného vzdělávání a talentovaných žáků středních škol.

Krajská konference Enersol 2019 v hl. městě Praze se konala 27.2.2019 v prostorách Střední školy – Centra odborné přípravy technickohospodářské v Poděbradské ulici v Praze 9.

Hlavním cílem projektu Enersol 2019 je vzdělávat cílovou skupinu v tématech alternativních energií, energetických úspor (včetně vody) a snižování emisí v dopravě. Pro motivaci žáků a učitelů je zvolena forma organizace soutěžních přehlídek žákovských projektů na krajských konferencích a celostátní a mezinárodní konferenci. Dalším cílem je hodnotit úroveň znalostí žáků ve srovnání se vzdělaností žáků středních škol okolních zemí EU (Slovenska, Rakouska, Polska, Německa a Slovinska). Posledním cílem projektu Enersol 2019 je prosazovat témata projektu i v netechnických středních školách a měnit osobní postoje mladé generace k alternativám energetického mixu, energetických úspor a osobní angažovanosti mladé generace v omezování emisí.

Kategorie projektů Enersol 2019 jsou následující: Enersol a praxe, Enersol a inovace, Enersol a popularizace.

Tato aktivita cílená na mimořádně nadané žáky a studenty byla realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle A6.3 intervence Inkluze v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.