Akademie pro seniory


21. 05. 2020

Akademie pro seniory

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium realizovala akademie pro seniory v oblastech Angličtina a Němčina pro seniory - kurzy proběhly ve třech skupinách týdně a cvičení pro seniory - lekce byly zaměřeny na schopnost účastníků naučit se základním pohybovým návykům, zlepšit tělesnou zdatnost a vykompenzovat některá fyziologická oslabení související s věkem.

Kurzy jazyků byly určeny pro věčné začátečníky a mírně pokročilé a vedl je zkušený učitel dle učebnice Angličtina nejen pro samouky, doplňkově se použily i další texty a časopis Bridge.

Pořádání Akademie pro seniory spadá do oblasti celoživotního vzdělávání a bylo v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání v hlavním městě Praze v rámci naplňování kritéria dílčího cíle A5.1 v rámci intervence „Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje“. Podporu zajišťuje Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.