Odborná stáž žáků Akademie řemesel v Chorvatsku - program Erasmus


  Ve dnech 13. - 24. listopadu 2017 se žáci Akademie řemesel Praha oboru truhlář zúčastnili zahraniční mobility - odborné stáže v Chorvatsku v rámci programu Erasmus+....

Pokračování


Odborná stáž žáků Akademie řemesel ve Švýcarsku


  V rámci programu švýcarsko-české spolupráce, kterého se Akademie řemesel zúčastnila, byla navázána spolupráce s odbornou...

Pokračování


Zahájení činnosti Centra kariérového poradenství, Gymnázium Na Zatlance


Dne 9. 5. 2018 byla na Gymnáziu Na Zatlance oficiálně zahájena činnost Centra kariérového poradenství. Gymnázium Na Zatlance je nejen v posledních letech průkopníkem nových...

Pokračování


Spolupráce školy se zaměstnavateli na Dni firem


Dne 26. 4. 2018 se na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka konala akce, jejímž účelem bylo podnítit...

Pokračování


Webinář prevence předčasného ukončování školní docházky


Dne 5. Dubna se od 16 hodin konal webový seminář o prevenci předčasného ukončování školní docházky pořádaný nizozemským sdružením ESHA (The European School...

Pokračování


Seminář - Realizujeme správně Šablony I.?


Dne 3. dubna se ve Velkém zastupitelském sále MHMP na Mariánské nám. 2 v Praze konal seminář „Realizujeme správně Šablony I.?“. Seminář byl...

Pokračování


Workshop – Svátky jara oslavíme společně


Dne 20. 3. 2018 se na Gymnáziu Arabská konal workshop zaměřený na multikulturalismus a kulturní relativismus s názvem „Svátky jara“. Workshop byl realizován v rámci...

Pokračování


Workshop – Inkluze z pohledu pedagoga


Dne 15. 3. 2018 se na Gymnáziu Budějovická konal workshop o společném vzdělávání s názvem „Inkluze z pohledu pedagoga“. Workshop byl realizován v rámci...

Pokračování


Na Didacta 2018 jsme vyrazili inspirovat se novinkami pro naše PH


V únoru jsme s řediteli škol vyrazili do Hannoveru na největší evropskou výstavu vzdělávacích pomůcek, vybavení a učebnic pro všechny stupně...

Pokračování