Vodohospodářské laboratoře ČVUT

Vodohospodářské laboratoře ČVUT


08. 03. 2019

Dne 8. 3. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 navštívili laboratoře Fakulty stavební ČVUT v Praze. V první části nahlédli do hydrotechnické laboratoře, kde byl...

Pokračování


JOB DAY 2019

JOB DAY 2019


01. 03. 2019

Dne 1. března 2019 se v aule Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně právní (VOŠSP), nacházející se v Jasmínové ulici v Praze...

Pokračování


Stavební fakulta – zatěžování konstrukcí

Stavební fakulta – zatěžování konstrukcí


27. 02. 2019

V rámci spolupráce s Fakultou stavební ČVUT se dne 27. 2. 2019 žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 zúčastnili zátěžové zkoušky stavebních konstrukcí u...

Pokračování


Enersol 2019

Enersol 2019


27. 02. 2019

Enersol je program podpory odborného vzdělávání a talentovaných žáků středních škol. Krajská konference Enersol 2019 v hl. městě Praze se konala 27.2.2019...

Pokračování


Spolupráce COPTH a Spojené školy Šala na Slovensku

Spolupráce COPTH a Spojené školy Šala na Slovensku


22. 02. 2019

V rámci sdílení zkušeností a zvyšování kvalifikace žáků i pedagogických pracovníků byla uzavřena partnerská dohoda mezi Centrem odborné přípravy...

Pokračování


EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM ČVUT

EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM ČVUT


15. 02. 2019

Žáci SPSŠ Dušní, Praha 1 se zúčastnili dne 15. 2. 2019, v rámci spolupráce s Fakultou stavební, exkurze a přednášky v experimentálním centru....

Pokračování


VOŠIS a SŠEMI rozšířila vybavení školy v rámci celoživotního vzdělávání

VOŠIS a SŠEMI rozšířila vybavení školy v rámci celoživotního vzdělávání


12. 02. 2019

VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) v rámci aktivit souvisejících s celoživotním...

Pokračování


„Podpora tvorby výukových materiálů pro občanské vzdělávání formou nákupu učebnic“

„Podpora tvorby výukových materiálů pro občanské vzdělávání formou nákupu učebnic“


18. 01. 2019

Celoživotní vzdělávání představuje každé studium během života a je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových...

Pokračování


Úspěšně realizované projekty a aktivity v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity zveřejňované na webových stránkách KAP

Úspěšně realizované projekty a aktivity v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity zveřejňované na webových stránkách KAP


18. 01. 2019

V rámci naplňování dílčího cíle A1.1 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP) s registračním číslem...

Pokračování


KAP seminář

KAP seminář


06. 01. 2019

Dne 16. ledna se uskutečnil druhý letošní odborný seminář "Seznamte se s novinkami zahraničních mobilit." Seminář byl realizován v rámci naplňování...

Pokračování