Výměna studentů OA Heroldovy sady a Staatliche Wirtschaftsschule Abensberg


Ve školním roce 2018/19 byla obnovena tradice pravidelných výměnných pobytů studentů školy OA Heroldovy sady s partnerskou Staatliche Wirtschaftsschule Abensberg. První návštěva...

Pokračování


Finále celonárodní soutěže v rámci veletrhu vzdělávání Schola Pragensis 2018


Pod záštitou hlavního města Prahy a za její podpory bylo uspořádáno finále celonárodní soutěže žáků oboru instalatér pro podporu polytechnického a...

Pokračování


Enersol 2019


Enersol je program podpory odborného vzdělávání a talentovaných žáků středních škol. Krajská konference Enersol 2019 v hl. městě Praze se konala 27.2.2019...

Pokračování


Memorandum o spolupráci uzavřené mezi COPTH a Frey services, s.r.o.


V rámci navázání partnerství s odborníky z řad zaměstnavatelů, kteří se budou podílet na výuce v rámci dalšího profesního rozvoje, bylo podepsáno...

Pokračování


Sektorová dohoda uzavřená mezi COPTH a Asociací energetických manažerů


Na základě sektorové dohody Hlavního města Prahy bylo uzavřeno partnerství Centra odborné přípravy technickohospodářské se zaměstnavateli z Asociace energetických manažerů....

Pokračování


VOŠIS a SŠEMI rozšířila vybavení školy v rámci celoživotního vzdělávání


VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) v rámci aktivit souvisejících s celoživotním...

Pokračování


Spolupráce VOŠIS a SŠEMI s Vysokou školou kreativní komunikace a FEL ČVUT v oblasti náborových strategií


VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) navázala v červnu 2018  spolupráci v oblasti náborových...

Pokračování


SŠ-COPTH uzavřela Smlouvu o využívání prostorů pro autorizovanou vzdělávací činnost


Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské (SŠ-COPTH) uzavřela dne 20.10.2008 Smlouvu o využívání prostorů a jejich materiálně...

Pokračování


Příprava na CISCO certifikaci na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI)


V rámci odbornosti IT pracovníků VOŠIS a SŠEMI proběhla dne 3. 4. 2018 série školení, které vedli odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Školení byla...

Pokračování


Spolupráce VOŠIS a SŠEMI se společností Český servis


VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) navázala během června 2018 významnou spolupráci s firmou Český servis...

Pokračování